Sófár Jesua HaMassiában Hívő Zsidó Közösség

Kedves Testvéreink !

            Szeretettel köszöntünk az 5762 évi zsidó újév alkalmából és Urunk áldását kívánjuk részetekre és szolgálataitokra. Ezt a lehetőséget arra is felhasználjuk, hogy bemutatkozzunk és elhívásunkról beszámoljunk.

Magyarországon, Európa közepén, és fővárosában, Budapesten működik a térség egyetlen Jesua HaMassiában hívő zsidó közössége, melynek neve és feladata: Sófár. Közösségünk elhívása kétirányú: első feladatként zsidó testvéreink között végez passzív evangélizációs munkát, melynek része az, hogy a zsidóság ismerje meg és vállalja identitását és bizonyságunk által ismerje fel annak szükségességét, hogy az ő Messiásuk - akit visszavárunk, Jesua HaMassia.

Tanításunkban elhatárolódunk mindazon áramlatoktól, amely a zsidók identitását csorbítja, valamint zsidó szokásokat, kultúrát, mint módszert kínál más népeknek. Így elhatárolódunk a júdaizmustól és a messiási júdaizmustól. Azt valljuk, hogy az Örökkévalót elfogadó választott népnek Isten által adott időben fel kell ismerniük és elfogadniuk Jesuát mint szabadítót, HaMassiát, mint eljövendő Királyt. A más nemzetekből valók részére tanítjuk annak szükségességét, hogy az olajfa tövébe legyenek beoltva.

Magyarországon közel 200,000 zsidó ember él, kik felé Urunk minden ajtót megnyitott számunkra és ők ismerve a hitünket, mégis szeretettel vannak felénk. Szolgálatunk feladatul kapta, hogy Zászlót emeljen (Nisszi -Ex17:15) és harcoljon a babiloni, edomi és amáleki szellemiség, így a bálványimádás, a humanizmus, a New Age és az emberi vágyak ellen.

Hisszük és valljuk, hogy minden szolgálat, így a miénk is három síkon egységes, vagyis szellemi, lelki és fizikai szükségleteket egyaránt be kell töltenünk. Így a közelmúltban közösségi életünk része lett két karitatív alapítvány is, mely a szegény rászorulókat kívánja elérni, elsősorban a zsidóság közt. Isten újabb ajtókat nyit és e területen elértük Transzszilvániát (Románia) és most épül kapcsolatunk Ukrajna, Szerbia és Horvátország zsidóságával. E karitatív munka során egyénenként vezetjük vissza a zsidókat identitásukhoz és Istenhez. Hisszük, hogy az elrendelt időben Urunkhoz, Jesua HaMassiához is. Ezenfelül célunk, hogy megismerjék Isten tervét és akaratát, vagyis hazatérjenek. Ebben az évben feladatunk mindhárom síkon egyre növekszik, a Sátán egyre nagyobb ellenállását érzékelhetjük, mellyel Isten tervét akarja meghiúsítani, és ezért egyre több testvérre, imádkozó kézre, szellemi, lelki és fizikai segítségre van szüksége közösségünknek és szolgálatunknak. Mindezt azért is kérjük, mert zsidó néven egyre több téves tanítás, és Isten tervét romboló keresztyén és messiási néven működő társaság érkezik Közép-Kelet Európába.

Ha szíveteken van, és a Szent Szellem arra indít, testvéri szereteteket szellemi, fizikai és leginkább ima-segítségeteket várjuk és elfogadjuk. Így kívánunk néktek is egy boldog, szolgáló Új Évet Jesua HaMassia uralma alatt.

Sófár Jesua HaMassiában Hívő Zsidó Közösség
Budapest, VI.ker., Vörösmarty u. 51. (Skót Misszió épülete)
1064 Hungary

Sabbati összejöveteleink 15 órától kezdődnek.

Tel/ Fax : 00-36/1-338-27-71
Mobil :     00-36/30-318-0032
               00-36/30-315-6231

Levelezési cím:    1364 Budapest, Pf.412
   
                         Hungary
E-mail: horgabriel@hotmail.com

Alapítványaink:
Jótett (Micve) Karitatív Alapítvány

1364 Budapest,  Pf.412
OTP Bank: 11705008-20473068 / - HUF
Csak az Alapítvány működtetésére.

Chaim (Életekért) Karitatív Alapítvány
1364 Budapest,  Pf.412
OTP Bank: 11705008-20473350 / - HUF
Volksbank, Budapest 414 417 / 0101 MAVOHUHX  / -USD