Tudni akarod kik vagyunk mi?

Frank Péter által héberről magyarra

Nos, zsidók és izraeliek vagyunk, mint minden más zsidó és izraeli: fizetjük az adókat (...), szolgálunk az Izraeli Hadsereg minden egységében, a világ különböző államaiból érkeztünk, (...) és Izrael Állam városaiban, falvaiban élünk. Vannak közöttünk fiatalok, idősek, kedvesek és kevésbé kedvesek (...) Zsidókhoz illően hiszünk Istenben, és életünk értelmét látjuk benne. Minden ami szép jó és kedves, Tőle származik és az Ő dicsőségét kell hogy szolgálja – nekünk is, és egész Izraelnek is. „Dicsőségére élni”, tehát akarata szerint élni a Szentírás szerint.

További dolog ami jellemez minket az, hogy mi elfogadjuk az Ószövetséget és az Újszövetséget is.

Nem hisszük, hogy Isten akaratának megértéséhez bárkinek is függnie kellene más embertől, akár főrabbitól vagy pápától. Mindenki maga olvashatja, tanulhatja, értheti, és megismerheti Isten Igéjét – és ha olvasta és megértette, kötelessége hűségesen a megértettek szerint élnie: a magánéletében, a családban, a társadalomban, az államban és a nagyvilágban. Ez a zsidó küldetésnek a lényege, és ez a „pogányok világossága” kifejezés értelme.

A Bibliából azt látjuk, hogy a világ ma nem az, ami kezdetben volt. Az emberek nem igazán akarják érteni Isten akaratát, és persze nem akarják Isten akaratát cselekedni sem. Benyomult a bűn a világba, és megrontotta azt. A többi között magát az embert is, akit rosszra hajlás, Isten akarata elleni ágálás jellemez. Ezért Isten kiválasztott magának egy népet, hogy elmagyarázza ezeket a dolgokat a világnak, és mindenkinek a tudomására hozza, hogyan lehet ezt az állapotot megváltoztatni, hogy olyanok legyünk, amilyennek Ő eredetileg szánt minket, és hogy ez a világ is jobbá váljon az életre.

A Tóra, a Próféták, és az Írások a szentségről, az Istennel való létről tanítanak, és arról, hogy mi mennyire nem vagyunk szentek. Rámutatnak a megoldásra is: Isten kegyelme megkönyörül, kijavítja a romlást, kitisztítja a szennyet, és újjáteremt minket az Ő képére. Jeremiás például így mondja: „És új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával ...Törvényemet az ő belsejükbe helyezem és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek... mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” (Jer 31:31-34)

(Folytatni)

(Hitetlen zsidóknak szánt felvilágosító szórólap)