Ezekben a napokban az újabb öbölháború eseményei foglalkoztatják az embereket. Politikai, katonai, gazdasági szakértők magyarázzák okait, és várható következményeit. Mi Isten Igéjéből tudjuk, amit tudhatunk. Zárva van ez az emberi bölcsesség elől, de megnyitva Isten gyermekei számára.
         
A mai Irak déli részén volt az Édenkert, ahonnan egy folyóvíz jött ki, és négy főágra szakadt (I.Móz. 2:1O). A Tigris és Eufrátesz által határolt folyamközben jött létre az ókori Babilónia és Asszíria.   Ezek a régi birodalmak elbuktak, és a fölöttük uralkodó, Sátántól kirendelt démonfejedelmeket (Dániel 1O: 2O, Efézus 6:12) Isten angyalai egy időre megkötözték. A második világháború után lettek kioldva (Jel. 9:14), mikor Irak, valamint Szíria és Irán is visszanyerte függetlenségét. Azóta ezen országok fölött ismét a négy gonosz angyal uralkodik.
       
Ezek a démonfejedelmek az Antikrisztus leghatalmasabb szellemi útkészítői. Kiterjesztették uralmukat az Iszlámvallású népekre is, és hamarosan az egész emberiség a hatalmuk alá kerül. Abból látjuk ezt, hogy a föld minden országában gyorsan növekszik a gyűlölet a zsidó nép, és a keresztény nek mondott civilizáció ellen. Mert a zsidók Isten választott népe, a keresztények-keresztyének között pedig ott élnek az újjászületett hívők, Isten gyermekei.

        
Amikor Szaddam Husszein azt mondta, hogy cionisták szervezik ellene a háborút, a zsidó népre  gondolt. Pedig a cionizmus (amit a Bibliában Sionnak olvasunk, ivritül Cionnak van írva, és így is ejtik) soha nem irányult más nép ellen. Isten eszköze, a szétszóratásban élő zsidókat segíti visszatelepülni az ősatyáknak ígért földre, Izraelbe. Ám a diktátor által a Sátán angyala beszélt, aki jól tudja, hogy az ő ellensége a mennyei Sionban lakozó Seregeknek Ura, Izrael (Cion) és a hívők Istene. Gonosz szellemek igyekeznek, az egész emberiséget mindjobban szembeállítani Isten akaratával, előkészíteni ezzel az Antikrisztus uralmát.