Karmieli gyülekezeti hírek, imatémák

Augusztus 2004

- Emlékezzünk betegeinkre:
Vladimir- a műtét után lábadozik.
Zehava és Beka- nehéz időket élnek át.
Adela és Vaszili- még sokat kell erősödniük.
Ne felejtsünk el imádkozni a betegekért, és a különféle szükségben levőkért. Látogassuk meg őket.
- Hálásak vagyunk Istennek, hogy megáldotta Yosi amerikai tartózkodását. Találkozott Alex-szel is, valamint Jonathan-nal és Lora-val, és természetesen sokat tanult a konferencián.
- Itt a nyár és vele a „vándorlás időszaka”, imádkozzunk a nyaralókért, de az ittmaradottakért is. Tartsuk egymással a kapcsolatot.
- Az Ovadia család Németországba repül egy kéthetes zsidó-arab konferenciára. A hivatalos program után találkozni fognak majd több, gyülekezetünkkel kapcsolatban lévő csoporttal is. Imádkozzunk értük.
- További utazók: Stive és Rose három hétig, Ashli és Naomi két hétig Angliában, Edolf és felesége két hónapig az USA-ban, Shar két fia szintén Amerikában.
(április, május, június, július hónapok fordítás alatt)

Március 2004

 - Örülünk, hogy Susu sérülés nélkül visszajött a tartalékos szolgálatból, ahol lehetősége volt bizonyságot tenni társainak.
- Zahava február végén bemerítkezett a Földközi tengerben.
- Miki Sher beteg, egy bonyolult műtétre van sora, imádkozzatok érte és Luis-ért.
- A közösen megrendezendő széder estére lehet hitetlen családtagokat, barátkozókat, érdeklődőket hívni, és imádkozzunk, hogy az esemény minden résztvevőnek áldás lehessen.
- Március huszadikán tavaszi kirándulás lesz Yossi Karni vezetésével Megido és Yoknaam környékére.
- Április harmadikán a Beyt Aszaf gyülekezet 16 gyülekezet (héber, orosz, arab nyelvűek) részvételével közös alkalmat szervez a Genezáret tó partján. A mi gyülekezetünk is hivatalos.
- A peszach-i szünidőben a fiatalok háromnapos kirándulásra mennek a Golán-fennsíkra.

Február 2004

"Ha majd bementek arra a földre, és ültettek mindenféle gyümölcsfát..." (III Móz 19:23)
Az izraeli élet minden nehézségével együtt óriási kiváltság és áldás, hogy részesei lehetünk a visszatérésnek és a próféciák beteljesedésének. Az ígért földön való letelepedés részeként lehetőségünk van a faültetésre is.
1)    Ebben a hónapban ünnepeljük Tu BiShvat-ot ("faültetés ünnepe"). Pénteken háromkor találkozunk a Péterék háza melleti parkban való faültetésre, aztán a gyülekezetben lesz szombatfogadás.
2)    Adjunk hálát az Úrnak a bőséges esőért amivel az utóbbi időben öntözte a földet, és imádkozzunk további áldásokért.
3)    Edolf és felesége egy hónapnyi távollét után visszatértek az Egyesült Államokból, ahol lányuk korai halálát gyászolták. Részt veszünk fájdalmas gyászukban különösen akkor, mikor tudjuk, hogy másfél évvel ezelőtt egy fiuk szintén az Úrhoz költözött. Szükségük van támogatásunkra, szeretetünkre és imáinkra.
4)    Imádkozzunk Shushu-ért, aki egyhónapos tartalékos katonai szolgálatra megy a "területekre", és Yoel-ért és Shlomit-ért is, akik új lakásba költöznek.
5)    Zehava (a fiatal etióp lány) a gyülekezeti házba költözött. Imádkozzunk érte, hogy teljes legyen a szabadulása, hogy beilleszkedjen a gyülekezeti életbe és hogy ellent tudjon állni a család nyomásának.

Január 2004

Szinte tegnap ünnepeltük Rosh HaShana-t (zsidó újév) és máris itt van a polgári újév. Nagyon gyorsan elszaladtak a hónapok, ami az efézusiaknak írtakra emlékeztetnek: "Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak." (Ef 5:15-16)
1)    A gyülekezet életének egy nagyon fontos szakaszához érkeztünk, amikor el kell kezdenünk megfogalmazni a hitvallásunkat. A munka megkönnyítése végett egy munkabizottság fog dolgozni az okmányon. Imádkozzatok, hogy az Úr adjon bölcsességet a munkában résztvevőknek.
2)    Hála az Úrnak Yoel épségben visszatért a tartalékos katonai szolgálatról. Folytassuk az imátkozást a gyülekezet katonáiért: Yael (nem Yoel!), Elisha és Peter testvérei (Tibi, Laci, Viola).
3)    Az Úr visszahozta közénk Midge-t Dél-Afrikából.
4)    Emlékezzünk Edolfra és feleségére, lányuk korai halála feletti gyászukban.
5)    Mint ahogy bizonyára észrevettétek, a Storm család amerikából a gyülekezeti házban lakik. Hat hetes időszakot töltenek nálunk.
6)    Fanni befejezte a rák elleni sugárkezelést. Imádkozzunk a további kezelésért, gyors és teljes gyógyulásért.
7)    Folytassuk az imát Zehava-ért, fiatal etióp testvérnőnkért, hogy teljes szellemi szabadulást élhessen át.
8)    Többen a gyülekezetből folytatják a problémás, utcára lecsúszott fiatalok felé való segítségnyújtást. Imádkozzunk ezekért a fiatalokért, hogy az Úr megérintse a szivüket.

Augusztus 2003

1)    Július végén megszületett Yoel és Slomit kislánya, Liron. Imádkozzunk, hogy Liron fejlődjön egézségben, ismerje meg az Urat már kicsi korban és szerezzen szüleinek örömöt.
2)    Egy hónapos késéssel Yossi végre befejezte munkáját az Építésügyi Minisztériumban, és elkezdte teljes idős gyülekezeti szolgálatát. Imádkozzunk érte, hogy az Úr adjon neki bölcsességet jól kihasználni az idejét, és gyümölcsöző legyen a munkája.
3)    Imádkozzunk Fanniért és Vivienért, hogy jó eredménye legyen a rákszűrésnek. Folytassuk az imát Fanniért, hogy a műtét után teljes legyen a gyógyulása.
4)    Yossi édesanyja, Mazal rákműtét előtt áll. Imádkozzunk gyógyulásáért és üdvösségéért.

Július 2003

1)    Midge nem lesz velünk a következő két hónapban, Szuzi és Beka fogják a gyülekezeti terem gondját viselni. Ugyanebben az időben Kevin (Dél Afrika) fog a gyülekezeti házban lakni. Köszönettel fogadunk minden testvéri segítséget.
2)    E hó 8-10.-én lesz megrendezve a karmieli néptáncfesztivál. Ez alkalomból különféle missziós csoportok érkeznek városunkba. Aki csatlakozni akar hozzájuk, megteheti.
3)    A fiataloknak kirándulás lesz 11-13 között, a gyerekeknek pedig augusztus elején.
4)    AMF csoport lesz Karmiel-ben 12-14 között. Gyülekezeti családoknál lesznek elszállásolva, és 14.-én este közös tábortüzet és pikniket rendezünk velük.
5)    21.-én este hatkor B'ad Chayim (Életért) alkalom.
6)   25.-én szombatfogadás lesz a gyülekezetben.
7)    Slomit szülés előtt áll, imádkozzunk érte! 

Május 2003

Imatémák és hirdetések

1)    Június 30,-án Yossi befejezi a munkáját és teljes munkaidős gyülekezeti munkás lesz. Addig is különösen nagy nyomás van rajta a munkahelyén, de éppen a felmondás miatt sok lehetősége van a bizonyságtételre is. Imádkozzatok érte!
2)    Az Úr segítségével 17,-én bemerítés lesz a Jordánban. Imádkozzatok a két bemerítkezőért, Ala-ért és Yoav-ért.
3)    Végre elkezdüdtek a Peter által vezetett házicsoport alkalmai. Mindenki meg van hívva , a csoport mindig máshol találkozik a hó utolsó keddjén. A következő alkalom Ritánál lesz.

Április 2003

Imatémák

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban."
(Róm 8,38-39)

1)    A háború és a gazdasági megszorító intézkedések nehézségei ellenére az Úr arra hív, hogy legyünk a világ világossága, vigyük az Ő fényét életünkön keresztül. Különösen ezekben a nehéz időkben éljünk a  lehetőségekkel amiket Ő készít a bizonyságtételre.
"Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok." (Ef 5,15-16)
2)    Az iraki háború folytatódik, az emberáldozat és az iraki nép szenvedése folyamatosan nő. Imádkozzunk, hogy Isten segítsen és rövidítse le a háborút, és hogy ezzel is hozzon dicsőséget az Ő nevére. Emlékezzünk imában a világ vezetőire, hogy helyes döntéseket hozzanak.
3)    Imádkozzunk országunk vezetőiért: az Intifáda elleni harcban, a nehéz gazdasági helyzet orvoslásában, és a közeledő sztrályk kezelésében.

Hirdetések

1)    Ebben az évben nem rendezünk gyülekezeti nagy széder estét, ezt a családok külön-külön fogják rendezni. Azok a nem családosok, akik szeretnének családi széderen részt venni forduljanak Ronit-hoz, vagy egyenesen a vendéglátó családok családfőihez:
Ovadya család
Zucker család
Ezra család
Frank család
(Lehet, hogy lesznek további vendéglátók is)
2)    Hála az Úrnak Yosi még a nyár folyamán ott tudja hagyni az építésügyi minisztériumban levő munkályát, és teljes munkaidőben gyülekezeti munkát végezhet majd. Teljes munkaidő, de nem egyedüli munkás!
Mindenkinek van szolgálata, az Úr vár ránk!
"Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek." (IKor 14,26)
3)    Peter váltja fel Yosit a gyülekezeti alapítvány elnöki posztján, Trevor csatlakozik az alapítvány vezetői tanácsához..
4)    A B'ad Chayim (Életért) találkozó legközelebb Elsa-nál lesz megtartva.
5)    Minden vasárnap és péntek reggel 7:30-kor imaóra van, mindenkit szeretettel várunk.
6)    Midge szivesen vendégül látna embereket péntek esténként "szombatfogadás"-ra.
7)    Imádkozzatok Péterért, ugyanis háziközösséget akar alakítani. Az első találkozó április 29.-én lesz.
8)    Folytassuk az imát a gyülekezet fiataljaiért, különösen akik a hadseregben szolgálnak.
9)    Alex és Lisia Amerikába költöztek, Isten áldja őket útjukon. Imádkozzatok az orosz nyelvű imacsoportért, és Alex helyett más vezetőért.

Március 2003

1)    Yosi Angliába utazik 3/3-10/3 között a jelenlegi munkájából teljesidős gyülekezeti munkába való átmenettel kapcsolatban.
2)    E hó 14-én "szombatfogadás lesz, ezért a másnapi szombati istentisztelet elmarad, helyette gyülekezeti kirándulást szevezünk a Golánra és Észak Galil-ra. A busz 9-kor indul a gyülekezetből. Aki szeretne résztvenni, iratkozzon fel Péternél.
3)    19.-én bibliaóra helyett gyülekezeti tanácskozás lesz. Aki szeretné valamilyen formában támogatni a gyülekezet tevékenységét, jöjjön el erre az alkalomra.
4)    A 22.-ei szombati istentisztelet után filmvetítés lesz a "B'ad Chayim" (Életért) szervezet tevékenységéről (a film minden korcsoportnak szól). A filmvetítés után közös pikniket rendezünk a gyülekezet udvarán.

Január 2003

Imatémák

"Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod mint a Mennyben, úgy a földön is." (Mát 6,10)

1)    Január 28.-án lesznek a választások, imádkozzunk vezetőinkért, és hogy az Ő akarata tükröződjön a választási eredményekben is.
2)    E hónap 23.-án lesz megrendezve az Eder echad (Egy nyáj) vezetőinek találkozója. Ez arab és zsidó gyülekezetek vezetőinek találkozója, ami most Karmielben, a gyülekezetünkben kerül megrendezésre. Imádkozzunk ezért a rendezvényért. Az ilyen alkalmak, különösen napjainkban rendkívül fontosak.
3)    Imádkozzunk Péterért, aki házicsoportot akar alakítani. Az alkalmak kezdetben havonta egyszer lennének, mindig más lakásában. Nyitott, aktuális témák kerülnének megbeszélésre azzal kapcsolatban, hogy hogyan müködik Isten napjainkban.
4)    Imádkozzunk Ariért, aki tánccsoportot akar alakítani a gyülekezetben.

Hirdetések

1)    Aki még nem töltötte ki a kérdőívet, kérjük töltse ki és juttassa el Yosi-hoz.
2)    E hó 10.-én a Zucker családnál lesz megrendezve a B'ad Chayim (Életért) első Karmiel-i találkozója.
3)    Ne felejtsétek el az "Új messiási zene" koncertet, ami Safaim Kibucban kerül megrendezésre. Aki szeretne résztvenni, iratkozzon fel Péternél.
4)    17.-én gyülekezeti "Szombat-fogadás" lesz, másnap Szombaton elmarad az alkalom.
5)    24.-én a gyülekezet kirándulással egybekötött faültetést szervez (Tu bisvát). Az érdeklődők iratkozzanak fel.