2014-06-02 > Home > Hit > Sáskajárás
*
* Hit
Sáskajárás
2004-11-22

Az Izraeli Hadsereg légierejének jelentése szerint a sinai puszta felől egy újabb, a korábbiaktól nagyobb, több mint 10 km-es sáskafelhő közeledik országunkhoz...

"homálynak, felhõnek és borulatnak napja"

Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljõ az Úrnak napja; mert közel van az.
Sötétségnek és homálynak napja; felhõnek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülõ alkonyat!
Nagy és hatalmas nép, a milyen nem volt öröktõl fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségrõl nemzetségre.
Elõtte tûz emészt, utána láng lobog; elõtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tõle semmi.
A milyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint
a lovasok.
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztõ láng ropogna; a milyen az ütközetre kész hatalmas nép.
Elrémülnek tõle a népek; minden arc elsápad.
Száguldoznak, mint a hõsök, felhágnak a kõfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
Betörnek a városba, futkároznak a kõfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
Reszket elõttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
És megzendül az Úrnak szava az õ serege elõtt, mert felette nagy az õ tábora; mert hatalmas az õ rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?

Jóel próféta könyve, 2. fejezet, 1-11 vers
(Károli Gáspár fordítása)

"Elrémülnek tőle a népek" -harc a Negev-ben
"Futkároznak a kőfalon, felhágnak a falakra"
Délutáni csendespihenő a nyugágy tetején
Halálra frissülnek az Eilat-i uszodában
Laptetőre

Saskaraj az izraeli sivatagban
Identitás Krisztusban
a kérdés nem a Krisztusban levő zsidó öntudatról szól, hisz ez magától értetődő dolog
Húsvét
„Miben különbözik ez az este a többi estétől?” – kérdezték a zsidó családok kisgyermekei