Képelemzés

A vájt szeműeknek rögtön feltűnhet, hogy egy fényképet láthatunk. A színek hiányát gondolhatnánk művészi eszköznek, valójában CF kártya  kapacitáshiányának magas szintű problémamegoldásával van dolgunk. A kép értelmezéshez elkerülhetetlen a kép bal alsó sarkában látható kislány alakja és annak felismerése, valamint a jobb felső sarokban látható babakocsi. A fotók iránt rajongók figyelmét bizonyára nem kerülte el a repedésekkel terhelt beton talapzat, mely azt hivatott érzékeltetni, hogy a beton olykor megrepedhet és meg is reped.
A fotó szemrevételezése alatt az olyan jellegű önmarcangoló kérdések mint a melyik volt előbb a lány vagy a babakocsi, esetleg a beton, minden esetben téves végkövetkeztetésekhez vezethet, éppen ezért ettől műértői gonddal tartózkodni méltóztassunk.

Összegzés: A képen egy ülő kislányt láthatunk, háttérben babakocsival, és ez szóról szóra meg is egyezik a kép esztétikai mondanivalójával, azaz; bizonyítást nyert az a tény miszerint lehetséges, hogy babakocsival a háttérben kislány üljön a megrepedt betonon.

kepelemzes

Leave a Reply